Vragtur 153: HMS Påskelilje

Vragtur 153 HMS Påskelilje
Vragtur 153 HMS Påskelilje

Sidst opdateret den 6. juli 2023 af Divernet

Hvor ofte får du chancen for at dykke med en togfærge, der stammer fra første verdenskrig, men som måtte vente til anden verdenskrig for at se militærtjeneste? Kryds kanalen til Dieppe for at gøre netop det med JOHN LIDDIARD – illustration af MAX ELLIS

EN AF DE TING JEG NYDER MEST om vragdykning er, at jeg nu og da kommer til at dykke et vrag, der er helt anderledes end noget, jeg har dykket før.

En sådan er HMS Påskelilje, en togfærge oprindeligt bygget som TF3, et af tre sådanne skibe bygget til at sende vogne med forsyninger over Kanalen i Første Verdenskrig.

Ingen blev fuldført før efter våbenhvilen, men alle så en eller anden kommerciel tjeneste mellem krigene, og vendte derefter tilbage til militærtjeneste i 2. verdenskrig.

TF3 blev omdøbt til HMS Påskelilje. Mod slutningen af ​​2. verdenskrig sank hun efter at have ramt en mine på vej hjem fra levering af forsyninger til Dieppe.

Selvom det er på en ret jævn havbund, er det højeste punkt på vraget en overlevende del af shelterdækket lige tilbage fra stævnen. Det er stedet, hvor fridykningssektionen i Rouen GCOB Plongée gerne binder deres bøjeline, men for nemheds skyld begynder vi vores tur i en dybde på omkring 15 m, lige ved spidsen af ​​stævnen (1).

klubbens fridykkergruppe træner på vraget
Klubbens fridykkergruppe træner på vraget

Her har shelterdækket engang strakt sig over hoveddækket og stævnbeslag, men er nu forfaldet og efterladt blottede ankerrør. (2) skæres mellem hoveddækket og skroget. Under styrbord side en arm (3) at strække sig ned langs skrogets side til havbunden foran stævnen ville engang have forbundet til en lignende, men nu manglende arm fra den anden side af skroget. Dens formål var at slæbe minestrygende kabler og paravaner fra stævnen.

Tilbage på hoveddækket, et stort ankerspil (4) sidder midt i stævnen.

Ankerkæde og spil
Ankerkæde og spil

Vores rute agterud går nu zigzakker over dækket et par gange. På styrbord side hæver skroget sig til resterne af shelterdækket (5), som så tipper indad.

Herfra, på tværs af hoveddækket, er et par store kapstaner med et spil mellem dem (6). Disse skulle have været brugt til at trække fortøjningskabler stramt, for at holde skibet stabilt mod læssemolen, så jernbanevogne kunne trilles ombord i agterstavnen uden at afspore.

På bagbord side shelterdækket (7) er tilsvarende vippet indad.

Nu på vej agterud langs den indvendige kant af shelterdækket, et antiluftskyts kanonbeslag (8) er faldet om på siden blandt spredt ammunition. Dette var en af ​​fire kanonstillinger, i det væsentlige monteret en i hvert hjørne.

Luftværnsammunition fundet styrbord agter
Luftværnsammunition fundet styrbord agter

Kryds dækket igen, og en intakt og opretstående montering (9) er placeret i den tilsvarende position på styrbord side.

Mellem kanonerne er et spil placeret med sin akse langs dækket, så det kan operere på tværs af dækket. Bag kanonerne, større spil (10, 11) er indrettet til at operere langs dækket.

Disse spil og nogle andre, vi skal se senere, blev brugt til at rangere jernbanevogne rundt om sporene på dækket, så færgen kunne håndtere vogne med forsyninger uden at skulle have lokomotiver om bord.

Bag spillet er to korte sektioner af spor monteret over andet spor, så de kan glides fra side til side (12). Disse var oprindeligt på linje med skinnerne længere bagud, men er nu drejet ud af justering.

Denne krydsende vugge blev brugt til at flytte vogne mellem sæt skinner langs dækket, trukket fra side til side af spillet, der fungerede på tværs af dækket, som vi passerede tidligere, placeret mellem antiluftskyts kanonbeslag.

Som TF3, HMS Påskelilje blev oprindeligt bygget med spidser til at skifte vogne mellem sporene. Yderligere spor og traverservugge blev efterfølgende monteret, både for at fremskynde lastning og losning og for at øge kapaciteten.

På vej væk fra dykkerens togsæt i et stykke tid, gemt ind under shelterdækket på styrbord side er et badekar (13).

Hoveddækket fortsætter med fire sæt jernbanespor, der fører agter (14). Disse krydses hurtigt af en gitterramme (15) der er faldet til dækket.

Placeringen er nogenlunde under, hvor styrehuset ville have spændt højt over hoveddækket, så måske var det en del af den understøttende struktur.

Så knækker skroget (16), hvilket giver et udsyn inde i, hvad der i det væsentlige er store flade opdriftstanke med et dæk på toppen. Ved at krydse noget affald på havbunden genoptages den intakte del af vraget snart.

Inde i skroget er der fire kedler, to til hver side (17). Disse er de sædvanlige cylindriske kedler af Scotch-typen, men skubbet ud mod begge sider, så røgkanalerne kunne føres til siden af ​​hoveddækket, lidt som de ville være på et hangarskib.

Eller måske skulle det være omvendt; måske hangarskibe har røgkanalerne dirigeret, som de var på togfærger, fordi togfærger blev opfundet først.

Tilbage på dækket, over styrbords kedlen, er en bunke kæde (18), brugt til at sikre vogne, mens skibet var til søs. Siderne af skroget og små områder af dækket er forfaldet, især langs denne side, med styrbords motor lige synlig godt tilbage inde (19).

Siden af ​​dækket og havbunden ud til styrbord side er overstrøet med kampesten – ikke vist på illustrationen, for at holde vraget frit. Disse blev dumpet her, da havnen i Dieppe blev udvidet, og har intet med HMS at gøre Påskelilje.

På hoveddækket, de fire sæt spor (20) fortsæt agterud, indtil midtersættene smelter sammen ved et sæt punkter (21) at dirigere et enkelt spor ind på læsserampen (22). Denne rampe var endnu en ændring af godshåndteringen.

Oprindeligt, TF3 var forsynet med to spor helt ud til agterstavnen, for at parre sig med en læsserampe fra kysten. Dette ville have begrænset lastning til havne udstyret med et sådant rampesystem, så HMS Påskelilje blev ombygget med den enkelte lange rampe, der kunne fungere med enhver havn, så længe der var en jernbane.
Rampen blev helt fjernet til D-dag, så landgangsfartøjer kunne rulles ud af agterstavnen.

Til bagbord side af læsserampen, endnu et spil (23) er på linje med ydersporet, så det kunne have været brugt til vognhåndtering, men også til at hæve og sænke rampen. Bag dette er endnu en antiluftskyts (24), denne gang intakt og pegende mod himlen.

vognhåndteringsspil
Vognhåndteringsspil

Jeg nævnte behovet for, at skibets agterstavn skal holdes helt støt mod læssekajen, når man ruller vogne af og på, så næste gang har vi endnu en stor kapstan. (25), efterfulgt af pullerter langs kanten af ​​dækket (26).

HMS Påskelilje har to propeller og to ror, gemt godt under agterstavnen og på hver side af læsserampen. Portpropellen (27) er mere tilgængelig i en let skuring under agterstavnen, for at give en maksimal dybde på 24m på en slæk med højt vand.

Tilbage over dækket er styrbords kvarter et spejlbillede af bagbord med pullertpar (28), en stor kapstan (29), et antiluftskyts kanonbeslag (30) og et spil til rangervogne (31). Her er antiluftskytset knækket fra beslaget, og der er mere ammunition spredt omkring basen.

Hvilket bringer os til slutningen af ​​vores Vragtur. Med hoveddækket på 19 m er det muligt at komme på dyk i en time med minimal dekompression. Med et twin-set og nitrox eller en rebreather er der nok usædvanlige vragdele til at holde et dyk interessant i betydeligt længere tid end det.

UNDERLIGT KONVERTERING

HMS Påskelilje, togfærge. BYGGET 1914, SUNKET 1945

DE VAR DET UNDERLIGSTE UDSEENDE HÅNDVÆRK af Første Verdenskrig - togfærger planlagt som skibe til at transportere tog spækket med mænd og andre krigeriske forsyninger over Kanalen, skriver Kendall McDonald.

De opererede fra Richborough Military Port i Kent til Dunkirk. De tre af dem blev lagt op i 1922.

Nær starten af ​​WW2 blev tre skibe rekvireret af Royal Navy og kendt som Togfærge nr. 1, nr. 2 og Ingen 3. I 1940, TF1 og TF3 blev omdøbt til HMS Prinsesse Iris og HMS Påskelilje henholdsvis, og et år senere blev begge skibe ombygget til landgangsskibe. Deres tvillingetragte, der er trukket ind i én, fik dem til at se endnu mere krigerske ud.

Disse færger blev en del af Commando Combined Ops i Skotland, hvor soldaterne blev introduceret til det usædvanlige koncept. Op til 13 landgangsfartøjer pakket med mænd kunne trækkes op til det overdækkede togdæk af transportøren på vogne ved hjælp af et kompliceret skiftesystem.

At lancere vognene en efter en og se dem køre ned ad banen var spændende for tilskuerne, da hver enkelt ville kaste en stor mur af vand op. Dette skete, da kong George VI, Winston Churchill og Lord Louis Mountbatten var observatører.

Mændene på fartøjet var forståeligt nok mindre glade, og denne voldelige affyringsmetode blev hurtigt opgivet.

Under landingerne i Normandiet, håndværk fra begge Påskelilje og Prinsesse Iris rullede mindre magtfuldt af hækskakterne for at lande tropper på strandene.

HMS Påskelilje kunne have været en rustspand nu, men hun klarede sig godt på D-dagen. Hun ramte til sidst en mine lige nord for Dieppe kl. 11 den 17. marts 1945, og hun og ni af hendes lille besætning gik tabt, da hun endelig sank kl. 5.

Kun Prinsesse Iris overlevede krigen. Hun blev TF1 igen, så, som civil i 1946, blev omdøbt Essex færge, der udfører tre returflyvninger om ugen.

Vragtur 153 HMS Påskelilje Tour Guide

TUR GUIDE

ER PÅ VEJ: LD Lines Transmanche Ferries har to gange dagligt overfarter fra Newhaven til Dieppe. Fem dages returpriser for bil og to passagerer koster fra £39. www.ldlines.com, 0844 576 8836.

SÅDAN FINDER MAN DET: GPS-koordinaterne er 50 02.514N, 001 04.240E (grader, minutter og decimaler). Vraget ligger øst for en østlig kardinalbøje mærket "påskelilje", med stævnen pegende mod sydøst.

Tidevand: Ved jævnt tidevand begynder slapt vand cirka 1 time før og 5 timer efter højvands-Dover. Husk, at franske ure er en time foran Storbritannien.

DYKNING OG LUFT: John Liddiard var gæst ved fransk klubbesøg GCOB Plongée. Alternativt har britiske både, der sejler fra Eastbourne, Brighton og Littlehampton, gennemført flere dages ture på tværs af kanalen, enten at tage dykkere med eller møde dem i Dieppe.

INDKVARTERING: Turistkontor Dieppe Maritime.

LANSERING Slips er tilgængelige i Dieppe, men sørg først for, at din båd og bådførere har fuld licens hos de franske myndigheder.

KVALIFIKATIONER: Ved lavvande er det meste af vraget tilgængeligt for PADI Open Water eller BSAC Ocean Divers.

YDERLIGERE INFORMATION: Admiralitetskort 2451, Newhaven til Dover. Admiralitetskort 2147, Nærmer sig Dieppe.

Fordele: Et unikt vrag med togsæt og kanoner.

CONS: Franske dykkerregler er meget strengere end dem derhjemme.

DYBDE: 20-35m

VANSKELIGhedsvurdering:

Tak til Alan Waite, Jean-Luc Lemaire, Denis, Dominique, Raymond og mange medlemmer af Rouen GCOB Plongée.

Dukkede op i DIVER september 2011

@stanleysadventres #AskMark Hvad er nogle af de ting, du ville ønske, du ville have fundet ud af, før du begyndte at dykke? #scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Bliv fan: https://www.scubadivermag.com/join Gear Purchases: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------- -------------------------------------------------- ----------------------- VORES WEBSIDER Hjemmeside: https://www.scubadivermag.com ➡️ Dykning, undervandsfotografering, tip og råd, anmeldelser af dykkerudstyr Hjemmeside: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Hints & Advice, Travel Reports Website: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show in the United Kingdom Website: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Til annoncering indenfor vores brands -------------------------------------------- -------------------------------------------- FØLG OS PÅ SOCIALE MEDIER FACEBOOK : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Vi samarbejder med https://www.scuba.com og https ://www.mikesdivestore.com for alt dit essentielle udstyr. Overvej at bruge affiliate-linket ovenfor for at støtte kanalen. Oplysningerne i denne video er ikke beregnet til eller underforstået at være en erstatning for professionel SCUBA-træning. Alt indhold, inklusive tekst, grafik, billeder og information, indeholdt i denne video er kun til generel informationsformål og erstatter ikke træning fra en kvalificeret dykkerinstruktør.

@stanleysadventres
#AskMark Hvad er nogle ting, du ville ønske, du ville have fundet ud af, før du begyndte at dykke?

#scuba #scubadiving #scubadiver
LINKS

Bliv fan: https://www.scubadivermag.com/join
Gearkøb: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
VORES HJEMMESIDE

Hjemmeside: https://www.scubadivermag.com ➡️ Dykning, undervandsfotografering, tips og råd, anmeldelser af dykkerudstyr
Hjemmeside: https://www.divernet.com ➡️ Scuba-nyheder, undervandsfotografering, tip og råd, rejserapporter
Hjemmeside: https://www.godivingshow.com ➡️ Det eneste dykkershow i Storbritannien
Hjemmeside: https://www.rorkmedia.com ➡️ Til annoncering inden for vores brands
-------------------------------------------------- ---------------------------------
FØLG OS PÅ SOCIALE MEDIER

FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Vi samarbejder med https://www.scuba.com og https://www.mikesdivestore.com for alt dit essentielle udstyr. Overvej at bruge affiliate-linket ovenfor for at støtte kanalen.

Oplysningerne i denne video er ikke beregnet til eller underforstået at være en erstatning for professionel SCUBA-træning. Alt indhold, inklusive tekst, grafik, billeder og information, indeholdt i denne video er kun til generel informationsformål og erstatter ikke træning fra en kvalificeret dykkerinstruktør.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS41MkJFMDEwMDIxMkRDREQ3

Hvad ville du ønske, du vidste nu, da du begyndte at dykke? #spørgemærke

@jaketarren #askmark, Hej! Længevarende lytter, førstegangskalder osv. Gik med en BP/W til mit første sæt, og jeg har virkelig svært ved at holde strømpumpen på skulderen; den korrugerede slange bliver ved med at vippe af min skulder og blive snoet op eller bare ender bag bagpladen og dingler ned ad bagsiden af ​​vingen. Er der noget, jeg kan tilføje til min sele for at holde den på plads? Jeg vil ikke binde den til D-ringen, da jeg ikke ville være i stand til at løfte den for at tømme luften. Jeg bruger den billige DGX Gears vinge som reference. Tak! #scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Bliv fan: https://www.scubadivermag.com/join Gear Purchases: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear ---------- -------------------------------------------------- ----------------------- VORES WEBSIDER Hjemmeside: https://www.scubadivermag.com ➡️ Dykning, undervandsfotografering, tip og råd, anmeldelser af dykkerudstyr Hjemmeside: https://www.divernet.com ➡️ Scuba News, Underwater Photography, Hints & Advice, Travel Reports Website: https://www.godivingshow.com ➡️ The Only Dive Show in the United Kingdom Website: https:// www.rorkmedia.com ➡️ Til annoncering indenfor vores brands -------------------------------------------- -------------------------------------------- FØLG OS PÅ SOCIALE MEDIER FACEBOOK : https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine Vi samarbejder med https://www.scuba.com og https ://www.mikesdivestore.com for alt dit essentielle udstyr. Overvej at bruge affiliatelinket ovenfor for at støtte kanalen. Oplysningerne i denne video er ikke beregnet til eller underforstået som en erstatning for professionel SCUBA-træning. Alt indhold, inklusive tekst, grafik, billeder og information, indeholdt i denne video er kun til generelle informationsformål og erstatter ikke træning fra en kvalificeret dykkerinstruktør.

@jaketarren
#spørgemærke, Hej! Længevarende lytter, førstegangskalder osv. Gik med en BP/W til mit første sæt, og jeg har virkelig svært ved at holde strømpumpen på skulderen; den korrugerede slange bliver ved med at vippe af min skulder og blive snoet op eller bare ender bag bagpladen og dingler ned ad bagsiden af ​​vingen. Er der noget, jeg kan tilføje til min sele for at holde den på plads? Jeg vil ikke binde den til D-ringen, da jeg ikke ville være i stand til at løfte den for at tømme luften. Jeg bruger den billige DGX Gears vinge som reference. Tak!

#scuba #scubadiving #scubadiver
LINKS

Bliv fan: https://www.scubadivermag.com/join
Gearkøb: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
VORES HJEMMESIDE

Hjemmeside: https://www.scubadivermag.com ➡️ Dykning, undervandsfotografering, tips og råd, anmeldelser af dykkerudstyr
Hjemmeside: https://www.divernet.com ➡️ Scuba-nyheder, undervandsfotografering, tip og råd, rejserapporter
Hjemmeside: https://www.godivingshow.com ➡️ Det eneste dykkershow i Storbritannien
Hjemmeside: https://www.rorkmedia.com ➡️ Til annoncering inden for vores brands
-------------------------------------------------- ---------------------------------
FØLG OS PÅ SOCIALE MEDIER

FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Vi samarbejder med https://www.scuba.com og https://www.mikesdivestore.com for alt dit essentielle udstyr. Overvej at bruge affiliate-linket ovenfor for at støtte kanalen.

Oplysningerne i denne video er ikke beregnet til eller underforstået at være en erstatning for professionel SCUBA-træning. Alt indhold, inklusive tekst, grafik, billeder og information, indeholdt i denne video er kun til generel informationsformål og erstatter ikke træning fra en kvalificeret dykkerinstruktør.

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS4xODVDRjcwQzY3NkIxNjYz

Hvordan holder du din korrugerede BCD-slange på plads? #spørgemærke

#scuba #scubadiving #scubadiver LINKS Ørebehandlinger på Scuba.com: https://imp.i302817.net/Mm9qL3 Bliv fan: https://www.scubadivermag.com/join Gear Purchases: https://www.scubadivermag .com/affiliate/dive-gear ------------------------------------------ ------------------------------------------ VORES HJEMMESIDE Hjemmeside: https://www .scubadivermag.com ➡️ Dykning, undervandsfotografering, tip og råd, anmeldelser af scubaudstyr Hjemmeside: https://www.divernet.com ➡️ Dykningsnyheder, undervandsfotografering, tip og råd, websted for rejserapporter: https://www. godivingshow.com ➡️ Det eneste dykkershow i Storbritannien Hjemmeside: https://www.rorkmedia.com ➡️ Til annoncering inden for vores brands --------------------- -------------------------------------------------- ------------ FØLG OS PÅ SOCIAL MEDIER FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag INSTAGRAM: https://www.instagram .com/scubadivermagazine Vi samarbejder med https://www.scuba.com og https://www.mikesdivestore.com for alt dit essentielle udstyr. Overvej at bruge affiliate-linket ovenfor for at støtte kanalen. Oplysningerne i denne video er ikke beregnet til eller underforstået at være en erstatning for professionel SCUBA-træning. Alt indhold, inklusive tekst, grafik, billeder og information, indeholdt i denne video er kun til generel informationsformål og erstatter ikke træning fra en kvalificeret dykkerinstruktør. 00:00 Introduktion 01:17 Ears 05:13 Scuba.com 06:05 Hydrate 08:12 Clean

#scuba #scubadiving #scubadiver
LINKS
Ørebehandlinger på Scuba.com:
https://imp.i302817.net/Mm9qL3

Bliv fan: https://www.scubadivermag.com/join
Gearkøb: https://www.scubadivermag.com/affiliate/dive-gear
-------------------------------------------------- ---------------------------------
VORES HJEMMESIDE

Hjemmeside: https://www.scubadivermag.com ➡️ Dykning, undervandsfotografering, tips og råd, anmeldelser af dykkerudstyr
Hjemmeside: https://www.divernet.com ➡️ Scuba-nyheder, undervandsfotografering, tip og råd, rejserapporter
Hjemmeside: https://www.godivingshow.com ➡️ Det eneste dykkershow i Storbritannien
Hjemmeside: https://www.rorkmedia.com ➡️ Til annoncering inden for vores brands
-------------------------------------------------- ---------------------------------
FØLG OS PÅ SOCIALE MEDIER

FACEBOOK: https://www.facebook.com/scubadivermag
TWITTER: https://twitter.com/scubadivermag
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/scubadivermagazine

Vi samarbejder med https://www.scuba.com og https://www.mikesdivestore.com for alt dit essentielle udstyr. Overvej at bruge affiliate-linket ovenfor for at støtte kanalen.

Oplysningerne i denne video er ikke beregnet til eller underforstået at være en erstatning for professionel SCUBA-træning. Alt indhold, inklusive tekst, grafik, billeder og information, indeholdt i denne video er kun til generel informationsformål og erstatter ikke træning fra en kvalificeret dykkerinstruktør.
00: 00 Introduktion
01:17 Ører
05:13 Scuba.com
06:05 Hydrat
08:12 Rent

YouTube Video UEw2X2VCMS1KYWdWbXFQSGV1YW84WVRHb2pFNkl3WlRSZS42QTlDMjkyRjNGMEYwQzcz

Post Dive Body Care #scuba #howto

LAD OS HOLDE KONTAKTEN!

Få en ugentlig oversigt over alle Divernet-nyheder og -artikler Scuba maske
Vi spam ikke! Læs vores Privatlivspolitik for mere info.


Tilmeld
Underretning af
gæst

0 Kommentarer
Inline feedbacks
Se alle kommentarer
Seneste kommentarer
Seneste nyheder

Connect med os

0
Vil elske dine tanker, bedes du kommentere.x
()
x